คือพื้นที่ที่เด็กทุกคนจะได้เป็นอัจฉริยะตามแบบฉบับไอน์สไตน์

Nextgen Education

กำลังสร้างโลกแห่งการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง
เพื่อให้ห้องแล็บกลับมามีชีวิต
และเป็นมากกว่าแหล่งเรียนรู้
ในห้องเรียน

Scroll to Top