สู่ยุคใหม่ของการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทาง สพฐ. สช. และ สสวท. กำลังส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการวิจัยนี้ คุณครูจะพร้อมได้ ผลลัพธ์การวิเคราะห์นักเรียน ทั้งรายบุคคลและรายห้องออกมาใน “ทันที” และนักเรียนเพลิดเพลินไปกับการฝึกฝนทักษะโดยไม่รู้ตัว

บันทึกข้อมูลและตรวจแบบฝึกหัดอัตโนมัติ

เมื่อนักเรียนเริ่มลงมือทำแบบฝึกหัด ระบบจะทำการตรวจแบบฝึกหัด และแสดงผลว่าถูกหรือผิดทันที ซึ่งข้อมูลที่นักเรียนตอบ ระยะเวลาที่ใช้ จำนวนครั้งที่ทำ จะถูกส่งไปบันทึกในระบบทันที

ป้องกันและควบคุมปัญหาได้ทันท่วงที

ทุกส่วนในเครื่องมือที่คุณครูใช้เพื่อนักเรียน จะทำให้คุณครูป้องกันและควบคุมลำดับการฝึกฝนทักษะ ให้สอดคล้องและปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

ค้นหาปัญหาของนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว

จากผลการวิเคราะห์จึงสามารถทำให้คุณครูทราบปัญหา และแบ่งกลุ่มของนักเรียนที่มีปัญหาในบทเรียนที่สนใจได้ในทันที พร้อมทั้งหาทางแก้ไขที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มนั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยีดิจิทัลนี้คืออะไร

Gamification Digital Workbooks

ที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ คุณครูจะได้แบบฝึกหัดในรูปแบบ Gamification Digital Workbooks ที่ระบบได้ทำการประมวลผลข้อมูลทุกอย่างโดยอัตโนมัติ จึงทำให้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ผลทั้งในรายบุคคล และรายห้อง ปรากฏออกมาในทันทีเมื่อเรียกดูผลลัพธ์ และนักเรียนสนุกสนานในการทำแบบฝึกหัดโดยลืมไปว่านี้คือแบบฝึกหัด ด้วยแบบฝึกหัดที่มีลักษณะของโจทย์ที่สุ่มแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งการเล่น ซึ่งมีทั้งการแข่งขันความก้าวหน้า และ ของรางวัล ที่จะทำให้นักเรียนต้องการ และมีเป้าหมายในการทำแบบฝึกหัด

ขั้นตอนดำเนินงาน

ในทุกส่วนของเทคโนโลยีดิจิตัล Game Digital Workbooks นี้ เป็นไปตามลำดับขั้นตอนในการดูแล และช่วยเหลือนักเรียนในเส้นทางการเรียนรู้ และ การฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหา ตั้งแต่การระบุบทเรียน การควบคุมป้องกัน การตรวจสอบหาปัญหา การช่วยหาทางแก้ไข และ การส่งเสริมดำเนินการแก้ไข

คุณสมบัติสำคัญ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายหลักคือ แก้ปัญหาให้กับคุณครูระดับประถมศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาหลักที่เป็นภาระในปัจจุบันของคุณครู โดยเฉพาะเรื่องต่อไปนี้

การวิเคราะห์บทเรียนที่มีปัญหา

สามารถช่วยตรวจหาบทเรียน หรือในส่วนหน่วยการเรียนย่อยที่ภายในห้องเรียนมีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และลงลึกถึงจุดที่มีปัญหา

การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

ทุกข้อมูลการทำแบบฝึกหัด ระยะเวลาที่ทำ จำนวนครั้งที่ทำ คำตอบที่เลือก วันเวลาที่ทำ การใช้ตัวช่วย การใช้คำไบ้ ข้อมูลทุกข้อมูลถูกบันทึกอัตโนมัติ

การป้องกันและดูแลความสนใจของนักเรียน

จากการจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอช่วยในการวิเคราะห์ ทำให้เห็นประสบการณ์ของนักเรียนต่อบทเรียนย่อย ๆ นั้น ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ส่งผลให้เกิดทั้งการป้องกันและการดูแลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

ส่งเสริมให้เกิด

 

ความสนใจในการเรียน

การเปลี่ยนแบบฝึกหัดข้อต่าง ๆ ออกมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นด่านของเกม ที่นักเรียนคุ้นเคย ที่ไต่ระดับจากโจทย์ที่ง่าย ๆ และ ค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อทำการผ่านไปด่านถัดไป  

  • ผู้เรียนจะเกิดความท้าทายที่จะทำแบบฝึกหัดสะสมดาวให้ครบในแต่ละด่าน เพื่อปลดล็อคเล่นด่านถัดไปเรื่อย ๆ และได้แข่งขันกับเพื่อน ๆ
  • มีของรางวัลรูปแบบต่าง ๆ ที่คุณครูผู้สอนสามารถกำหนดขึ้นมา เพื่อเป็นการเสริมแรงได้

และที่จะขาดไม่ได้ คือ เครื่องมือที่ช่วยคุณครูวิเคราะห์ผู้เรียน ได้ทั้งในรูปแบบ Top-Down และ รูปแบบ Bottom-Up รวมถึงมุมมองทางสถิติที่ครบถ้วน จากทั้งมองผ่านผู้เรียน มองผ่านบทเรียน และ มองผ่านด่านในเกม ที่จะทำให้คุณครูผู้สอนดูแลรักษาความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอาไว้ได้

ระบบแดชบอร์ด

การวิเคราะห์ในรูปแบบ Top-Down เพื่อให้เห็นปัญหาในภาพรวม และสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาพร้อม ๆ กันในกลุ่มผู้เรียนนั้น ๆ ซึ่งช่วยในการประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ และการดูแลเป็นอย่างมาก

ระบบสถิติการวิจัยในชั้นเรียน

นอกจากการวิเคราะห์ทุกมุมมองแล้ว สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ คือ ระบบที่ช่วยสรุปผลทางสถิติที่แม่นยำ เป็นอัตโนมัติ และนำไปใช้อ้างอิง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันที

ติดต่อเรา

Line : @nextgeneducation

เริ่มต้นกับเรา

เรามีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สพฐ. สช. และ สสวท. ที่โรงเรียนและคุณครูสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Scroll to Top